Welke beugels zijn er ?

Er bestaan heel veel verschillende beugels. In de orthodontische praktijk noemen ze dat apparatuur. Er zijn binnen- en buitenbeugels en bij de binnenbeugels wordt er weer een onderscheid gemaakt tussen uitneembare en vastzittende beugels.

Allereerst zijn er de uitneembare beugels, ook wel losse beugels genoemd. Die heten zo omdat ze door degene die deze beugel draagt, zelf in en uit de mond genomen kunnen worden. Uitneembare beugels zijn meestal gemaakt van een soort plastic (eigenlijk kunsthars) waarin metalen draden zijn bevestigd. Er zijn verschillende soorten uitneembare beugels. Een veelgebruikte uitneembare beugel is het plaatapparaat, ook wel plaatje genoemd. Deze beugel bestaat uit een kunsthars plaat die tegen het gehemelte aansluit. Aan het plastic zitten metaaldraden vast om het plaatje houvast in de mond te geven (klammers) en veerkrachtige draden die tanden en kiezen kunnen verplaatsen (veren).Een plaatapparaat kan ook voor het ondergebit worden gebruikt.

Een andere veel gebruikte uitneembare beugel is de activator. Deze beugel wordt ook vaak blokbeugel, dubbele beugel of dubbeldekker genoemd.

Een activator is niet in de eerste plaats bedoeld om tanden te verplaatsen. Het belangrijkste doel van deze apparatuur is om de groei van de onderkaak te stimuleren en zo de voor-achterwaartse verhouding van de kaken beter op elkaar af te stemmen. Dat is heel vaak nodig voordat je met bijvoorbeeld een vaste beugel de tanden en kiezen recht en goed passend op elkaar kunt gaan zetten.

Eigenlijk bestaat de activator uit een uitneembare onder- en bovenbeugel die met elkaar zijn verbonden zijn. Er zijn veel verschillende activatoren. In onze praktijk worden de activatoren die op de plaatjes hieronder zijn afgebeeld veel gebruikt.

 

Verder is er de vaste beugel. Deze vaste beugel ook wel blokjes-, plaatjes-, of slotjesbeugel genoemd kan door de drager of draagster niet uit de mond worden genomen. De vaste beugel bestaat uit slotjes (brackets) die op de tanden worden geplakt. Om de kiezen zitten meestal metalen ringetjes (banden). Daarop zitten kleine metalen buisjes. Door de slotjes en buisjes loopt een veerkrachtige draad.

Er bestaan ook nog andere soorten beugels die niet uit de mond kunnen worden gehaald en aan de verhemelte-kant aan de tanden zijn vast gemaakt. Een voorbeeld daarvan is het zgn. sutuurexpansie-apparaat. Ook bij deze beugels worden meestal ringetjes  gebruikt om de beugel aan de kiezen vast te zetten.

Tenslotte is er de buitenbeugel, ook vaak aangeduid als buitenboordbeugel of buitenboordmotor. De officiële naam voor deze beugel is headgear. Meestal bestaat de buitenbeugel uit twee metalen bogen, één in de mond en één buiten om je gezicht. Van de binnenboog moeten de uiteinden in kleine buisjes worden geschoven, die aan de ringetjes om de kiezen of aan een beugel in de mond vast zitten. Deze binnenboog zit met een metalen verbindingsgedeelte aan de buitenboog (facebow) vast. Hieraan kan een band in de nek (nekbeugel) of een petje op het hoofd (petjesbeugel) worden vastgemaakt. Een buitenbeugel wordt vaak met activator of vaste beugel gecombineerd. De patiënt kan hem zelf in de mond zetten of hem er weer uit halen.Er is ook nog een buitenbeugel die voor het gezicht langsloopt (gezichtsmasker). Deze beugel wordt niet zo vaak gebruikt.

Tijdens een orthodontische behandeling is het regelmatig nodig verschillende soorten beugels gelijktijdig of direkt na elkaar te gebruiken. Je kunt daarbij meestal niet kiezen: de keuze voor de beugel die moet worden gebruikt hangt vooral af van het doel dat ermee bereikt moet worden. Met een auto kan je niet vliegen en een vliegtuig is niet geschikt  om de weg op te gaan: je reisdoel moet  bepalen welk vervoermiddel het meest geschikt is.